SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29
 
30
 
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FSPD

05:10PM-05:35PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:10 PM - LTS0920MW510

05:40PM-06:05PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:40 PM - LTS0920MW540

21
22
FSPD

05:10PM-05:35PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:10 PM - LTS0920MW510

05:40PM-06:05PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:40 PM - LTS0920MW540

23
24
25
26
27
FSPD

05:10PM-05:35PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:10 PM - LTS0920MW510

05:40PM-06:05PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:40 PM - LTS0920MW540

28
29
FSPD

05:10PM-05:35PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:10 PM - LTS0920MW510

05:40PM-06:05PM

 Beginner Lessons Sept 20 - Oct 13 M/W 5:40 PM - LTS0920MW540

30
1
 
2